Esileht

Uudised ja teadaanded

Lasteaia puhkus juulis 2021

Head lapsevanemad! Anija Valla Lasteaiad põhimääruse § 5 lõiked 7 ja 8 sätestavad, et lastele on ettenähtud eesmärgistatud õppetööst vabad nädalad vastavalt koolivaheaegadele.Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lasteaia lahtioleku aja otsustab vallavalitsus.Traditsiooniliselt on lasteaedades kollektiivpuhkus juulikuus.Palume Teil varakult läbi mõelda, milline on Teie pere vajadus lasteaiakoha kasutamise osas suvekuudel (sh juulis).Juhul kui Teie perel […]

Vaimse tervise esmaabi: professionaalse abi otsimine
01apr.

Vaimse tervise esmaabi: professionaalse abi otsimine

●   Küsi soovitusi, tuge ja kuhu edasi pöörduda: https://peaasi.ee/kysi-noustajalt/ ●   Kõige põhjalikum psühholoogilise abi andmebaas asub lahendus.net lehel (võimalik otsida ka maakonna järgi): https://lahendus.net/database ●   Lähimatest vabadest vastuvõtuaegadest saab ülevaate: https://www.veebiregistratuur.ee/ (võimalik otsida nii teenuse, eriala, piirkonna järgi ning filtreerida tasuta/tasulisi vastuvõtte ********** Dokumendist leiad materjale järgmiste teemade kohta: Psühholoogi juurde pöördumine (haigekassa rahastusega, haigekassa […]

Anija Vallavolikogu võttis 14.12.2017 vastu otsuse nr 16 „Kehra linnalasteaed „Lastetare”, lasteaed „Lepatriinu” ja Alavere lasteaed „Mõmmila” ühendamine”. Nende lasteaedade baasil moodustati uus hallatav asutus nimega Anija Valla Lasteaiad. Ühendatavad asutused lõpetasid oma tegevuse 30. juunil 2018 ja uus asutus hakkas tööle 1. juulist 2018.

VÄÄRTUSED

Koostöö, turvalisus, positiivsus

MISSIOON

Laste mitmekülgne ja järjepidev arendamine läbi kokkulepitud väärtuste, koostöös lapsevanematega, arvestades iga lapse eripära, väärtustades ümbritsevat keskkonda ja olles innovaatiline ning avatud

VISIOON

Lasteaed kui teine kodu, kus sirgub hooliv kaaslane, innukas õppija ja tegus kogukonnaliige

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium

Anija Valla Lasteaiad
Laste 6/1
74306 Kehra

Direktor: 5556 2067
direktor@avl.ee

Juhiabi: 5556 2061
info@avl.ee

Lastetare
Laste 6/1
74306 Kehra


Lepatriinu
Lasteaia tee 3
Lehtmetsa küla
Anija vald
74310 Harjumaa

Mõmmila
Kose mnt 5
Alavere küla
Anija vald
74401 harjumaa

Scroll to Top