Rubriik: AVL uudised

Lasteaia puhkus juulis 2021

Head lapsevanemad! Anija Valla Lasteaiad põhimääruse § 5 lõiked 7 ja 8 sätestavad, et lastele on ettenähtud eesmärgistatud õppetööst vabad nädalad vastavalt koolivaheaegadele.Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lasteaia lahtioleku aja otsustab vallavalitsus.Traditsiooniliselt on lasteaedades kollektiivpuhkus juulikuus.Palume Teil varakult läbi mõelda, milline on Teie pere vajadus lasteaiakoha kasutamise osas suvekuudel (sh juulis).Juhul kui Teie perel […]

Vaimse tervise esmaabi: professionaalse abi otsimine

Vaimse tervise esmaabi: professionaalse abi otsimine

●   Küsi soovitusi, tuge ja kuhu edasi pöörduda: https://peaasi.ee/kysi-noustajalt/ ●   Kõige põhjalikum psühholoogilise abi andmebaas asub lahendus.net lehel (võimalik otsida ka maakonna järgi): https://lahendus.net/database ●   Lähimatest vabadest vastuvõtuaegadest saab ülevaate: https://www.veebiregistratuur.ee/ (võimalik otsida nii teenuse, eriala, piirkonna järgi ning filtreerida tasuta/tasulisi vastuvõtte ********** Dokumendist leiad materjale järgmiste teemade kohta: Psühholoogi juurde pöördumine (haigekassa rahastusega, haigekassa […]

Vallavanema pöördumine – lasteaia osalustasu

Oma pöördumises lastevanemate poole 08.03.2021 väljendasin mõtet, et kõik lapsevanemad, kellel on võimalik, jätke oma lapsed koju. Viimastel päevadel on sagenenud lapsevanemate pöördumised lasteaia direktori või Anija vallavalitsuse poole küsimusega, kas last lasteaiast koju jättes tuleb tasuda lasteaia osalustasu. Otsuse osalustasu kohta teeb Anija Vallavolikogu 18.03.2021. Määruse eelnõu kohaselt kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks on […]

Osalustasu info Vallavalitsuselt

Osalustasu info Vallavalitsuselt

03.12.2020 Head lapsevanemad! Anija valla lasteaedades käivate laste eest makstav osalustasu suurus võib mõnedel juhtudel muutuda alates 1. jaanuarist 2021. Anija Vallavolikogu 19.11.2020 määrusega nr 86 muudeti „Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korda“. Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/akt/402122020003 Määruses on esmakordselt kasutatud mõistet üksikvanem alljärgnevas tähenduses: Üksikvanem on iseseisvalt elav täiskasvanu, kes kasvatab üht või […]

Otsime eripedagoogi

Otsime eripedagoogi

Anija Valla Lasteaiad otsib ERIPEDAGOOGI TÖÖÜLESANDED eripedagoogilist abi vajavate laste arengu toetamine; lapsest lähtuva individuaalse õppekava koostamisele kaasaaitamine; õpetajate ja lapsevanemate nõustamine ja juhendamine eripedagoogiliseks korrektsioonitööks; tugimeeskonna juhtimine OOTUSED KANDIDAADILE erialane magistrikraad või eripedagoogi kutse; vastutustunne, korrektsus ja täpsus; koostöövõime ja hea suhtlemisoskus ning empaatiavõime; õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus; eesti ja vene keele […]

Scroll to Top