Lasteaia puhkus juulis 2021

Head lapsevanemad!


Anija Valla Lasteaiad põhimääruse § 5 lõiked 7 ja 8 sätestavad, et lastele on ettenähtud eesmärgistatud õppetööst vabad nädalad vastavalt koolivaheaegadele.
Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lasteaia lahtioleku aja otsustab vallavalitsus.
Traditsiooniliselt on lasteaedades kollektiivpuhkus juulikuus.
Palume Teil varakult läbi mõelda, milline on Teie pere vajadus lasteaiakoha kasutamise osas suvekuudel (sh juulis).
Juhul kui Teie perel tekib raskusi ja vajate lasteaia teenust juulis, siis võtke ühendust abivallavanemaga Marge Raja tel 619 9005, 5125245 või marge.raja@anija.ee hiljemalt 31. maiks 2021.
Anija Valla Lasteaiad on suletud puhkuseks 1.-31. juulini 2021.


Soovime lastele ja peredele kosutavat suvepuhkust!


Anija Vallavalitsus
06.05.2021

Scroll to Top