Õppetöö

Webp.net-resizeimage

2022/2023 ÕPPEAASTA PÕHITEEMA:

Ise teen ja ise loon, avastan maailma ja rõõmu toon!

2022/2023 ÕPPEAASTA EESMÄRGID:

  • Laps omandab uusi teadmisi ja kogemusi viie meele kaudu läbi igapäevategevuste, avastades, uurides ja katsetades.
  • Laste arengut toetab lasteasutuse personali ja lastevanemate tugev koostöö.
  • Laps kujundab oma harjumusi täiskasvanu abil ja eeskujul keskkonda hoidvaks ja loodust säästvaks.
 

HUVITEGEVUS

SEPPSi spordiring – K 16.15 (väiksemad lapsed) ja 16.45 (suuremad lapsed)

Käsipall – T 15.00

Kokandusring koolieelikutele – E 15.15 ja 16.15

Scroll to Top