Personal

Juhtkond

Maret Kivistu

direktor

direktor@avl.ee

55 562 067

Kristina Sirkas

juhiabi

info@avl.ee

55 562 061

Katrin Altsepp

õppealajuhataja

katrin@avl.ee

55 562 063

Triin Vespere

majandusjuhataja

majandus@avl.ee

55 562 066

Tugispetsialistid

NB! Tugispetsialistiga kohtumiseks palume aeg eelnevalt kokku leppida.

Liis Rosenberg
T 09.00-16.00
psühholoog psyhholoog@avl.ee
Kairi Kilp
E 8.30-16.00
T 14.00-16.00
K 8.30-16.00
eripedagoog eripedagoog@avl.ee

Olga Sevostiyanova
E 9.30-11.15, 14.00-15.45
N 9.30-11.15, 14.00-16.30

vene logopeed

olga.sevostiyanova@kehra.edu.ee

Tatjana Jefimova
K 8.00-17.30, R 8-16.00

vene logopeed tatjanajefimova12@gmail.com
Kristiina Tein liikumisõpetaja
Leili Viirmann muusikaõpetaja
Kati Rohi ja Eve Silivask asendustöötajad
Svetlana Kolk perenaine
Dina Pavlenko koristaja
Valentina Jürgenson majahoidja

Scroll to Top