Personal

Juhtkond

Piret Tislar direktor direktor@avl.ee 5556 2067
Kristina Sirkas juhiabi info@avl.ee 5556 2061
Kairi Sirkas õppealajuhataja asendaja sotsiaalpedagoog@avl.ee
53883807
Reet Rämson majandusjuhataja majandus@avl.ee 5556 2066

Tugispetsialistid

NB! Tugispetsialistiga kohtumiseks palume aeg eelnevalt kokku leppida.
Kairi Kilp
T 8.30-14.00
N 8.30-16.00
eripedagoog eripedagoog@avl.ee

Olga Sevostiyanova
K 9.30-11.15, 14.30-16.00

vene logopeed

olga.sevostiyanova@kehra.edu.ee
 Kairi Sirkas
T 9.00-16.00
R 9.00-16.00
 Sotsiaalpedagoog sotsiaalpedagoog@avl.ee
tel. 5388 3807
Kristiina Tein liikumisõpetaja
Kaisa Tiismaa muusikaõpetaja
Eve Silivask ja Elo Arpiainen asendustöötajad
Katri Kolbak perenaine
Piotr Sirbu majahoidja

Scroll to Top