Õppetöö

Webp.net-resizeimage

2022/2023 ÕPPEAASTA PÕHITEEMA:

Õues olles kogen uut!

2022/2023 ÕPPEAASTA EESMÄRGID:

  • Laps on õues aktiivne tegutseja ja kasutab looduslikke materjale. Läbi selle toimub õpitu tagasi peegeldamine ja uute teadmiste sidumine olemasolevate teadmistega. 
  • Laste arengut toetab lasteasutuse personali ja lastevanemate tugev koostöö.
  • Laps hoolib meie loodu- ja kultuurikeskkonnast ning täiskasvanu abil ja eeskujul kasvatab vastutustunnet kõige elava ees. 

HUVITEGEVUS

SEPPSi spordiring – E 15.15-15.45

Scroll to Top