Õppetöö

Webp.net-resizeimage

2021/2022 ÕPPEAASTA PÕHITEEMA:

Ise teen ja ise loon, avastan maailma ja rõõmu toon!

2021/2022 ÕPPEAASTA EESMÄRGID:

  • Laps omandab uusi teadmisi ja kogemusi viie meele kaudu läbi igapäevategevuste, avastades, uurides ja katsetades.
  • Laste arengut toetab lasteasutuse personali ja lastevanemate tugev koostöö.
  • Laps kujundab oma harjumusi täiskasvanu abil ja eeskujul keskkonda hoidvaks ja loodust säästvaks.

HUVITEGEVUS

SEPPSi spordiring – E 15.15-15.45

Scroll to Top