Vallavanema pöördumine – lasteaia osalustasu

Oma pöördumises lastevanemate poole 08.03.2021 väljendasin mõtet, et kõik lapsevanemad, kellel on võimalik, jätke oma lapsed koju.

Viimastel päevadel on sagenenud lapsevanemate pöördumised lasteaia direktori või Anija vallavalitsuse poole küsimusega, kas last lasteaiast koju jättes tuleb tasuda lasteaia osalustasu.

Otsuse osalustasu kohta teeb Anija Vallavolikogu 18.03.2021.

Määruse eelnõu kohaselt kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks on rakendatud piirangud ja laps piirangute perioodi ajal lasteaias ei käi, siis arvestatakse osalustasu ainult lapse lasteaias viibitud päevade eest. Selline arvestus kehtib tagasiulatuvalt alates 01.03.2021 kuni piirangute lõppemiseni.

Nii toimetades soovime motiveerida lapsevanemaid lapsi lasteaeda mitte tooma ja samas jätkame lasteaia või -rühma lahtihoidmist nendele lastele, kes ei saa koju jääda ning piirame laste omavahelisi kontakte.

Volikogu otsusest annan Teile teada 19.03.2021.

Vähendame kontakte!

Информация об оплате за место в детском саду.

В своём обращении к родителям 08.03.2021 я высказал мнение, что родители, у которых есть возможность, оставили бы детей дома. В последние дни увеличилось количество обращений родителей к директору детского сада и городскую управу по поводу оплаты за место в детском саду, если ребёнок остался дома.

Решение об оплате примет совет городской управы 18.03.2021. Введены ограничения по предотвращению распространения вируса. Если ребёнок не посещает в это время детский сад, то плата за место не будет взиматься. Если ребёнок ходил в детский сад, то плата будет за те дни, которые посещал. Такой порядок оплаты будет действовать с 01.03.2021 и до окончания ограничений.

Тем самым мы хотим мотивировать родителей не приводить детей в детский сад. В то же время мы сможем держать детский сад открытым для тех детей, которые не могут остаться дома.

Уведомлю вас о решении 19.03.2021.

Уменьшим контакты!

Riivo Noor

Anija vallavanem

11.03.2021

Scroll to Top