Muudatused osalustasudes al. 1.01.2024

Head lapsevanemad!

1.01.24 tõusis riiklikult kehtestatud töötasu alammäär 725 eurolt 820 eurole.

Kuna Anija Valla Lasteaiad osalustasud on seotud alampalga määraga, siis on alates 01.01.2024 lasteaia osalustasu suurused järgmised:

  • 53.30 eurot kuus kui laps pärineb 1-2 lapselisest perest;
  • 49.20 eurot kuus kui laps pärineb 3-lapselisest perest;
  • 36.90 eurot kuus kui laps pärineb nelja- ja enamalapselisest perest;
  • 106.60 eurot kuus kui lapse ja vanema(te) elukoht (sissekirjutus) ei ole Anija vallas.

Osalustasu muutumise alusdokumendiks on Anija vallavolikogu määrus nr 71 (16.04.2020) “Koolieelses lasteasutuses lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra kehtestamine”.

Tutvuda saab siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/423042020002?leiaKehtiv

Scroll to Top