OSALUSTASU alates 01.01.2023

Vastavalt Anija vallavolikogu määrusele nr 71 (16.04.2020) on alates 01.01.2023 LAPSEVANEMA OSALUSTASU järgmine: (arvestusega, et alampalk on 725 eurot)

47.13 eurot kuus kui laps pärineb 1-2-lapselisest perest;

43.50 eurot kuus kui laps pärineb 3-lapselisest perest;

32.63 eurot kuus kui laps pärineb nelja- ja enamlapselisest perest.

Scroll to Top